சமுதாயம் அப்பாவிகளுக்கு இழைக்கும் அநீதிகள்

Loading...

இந்தியத் திருமணத்தின் தற்போதைய நிலவரம்

Wednesday, January 19, 2011

பெண்ணுக்கு யுத்தம் செய்யத் தெரியுமா?

ஆண்களைப் போலத்தான் பெண்களும். காமம், குரோதம், வீரம், காதல், வெறுப்பு, வன்மம் என்று எல்லா குணங்களும் உண்டு. ஆனால் இந்திய சட்டங்கள் மட்டும் பெண்களை வெறும் காதல் பதுமைகளாக நினைத்து அப்பாவிபோல சித்தரிப்பது ஏன்?No comments:

“செய்வன திருந்த செய்!”

“பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்!!” பதிவுத்தளத்திலிருந்து பதிவுகளை “காப்பி” செய்து தங்களது இணையதளத்தில் “பேஸ்ட்” செய்யும் பதிவர்கள் தங்கள் பதிவுகளில் அந்த பதிவிற்கான “பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்!!” இணையதள இணைப்பை மறக்காமல் கொடுப்பதுதான் சரியான முறை.