சமுதாயம் அப்பாவிகளுக்கு இழைக்கும் அநீதிகள்

Loading...

இந்தியத் திருமணத்தின் தற்போதைய நிலவரம்

Saturday, July 11, 2009

வரதட்சணை தடுப்புச் சட்டத்தால் கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட அப்பாவிகள்

வரதட்சணை தடுப்புச் சட்டத்தால் கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட அப்பாவிகள்
அப்பாவிகளின் கண்ணீருக்கு நாடு ஒரு நாள் பதில் சொல்லியே ஆகவேண்டும்.


***************************************************************************************

***************************************************************************************

*************************************************************************************

**************************************************************************************

*************************************************************************************

**********************************************************************************
Sincere Thanks to mynameisbila (Youtube)

No comments:

“செய்வன திருந்த செய்!”

“பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்!!” பதிவுத்தளத்திலிருந்து பதிவுகளை “காப்பி” செய்து தங்களது இணையதளத்தில் “பேஸ்ட்” செய்யும் பதிவர்கள் தங்கள் பதிவுகளில் அந்த பதிவிற்கான “பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்!!” இணையதள இணைப்பை மறக்காமல் கொடுப்பதுதான் சரியான முறை.