சமுதாயம் அப்பாவிகளுக்கு இழைக்கும் அநீதிகள்

Loading...

இந்தியத் திருமணத்தின் தற்போதைய நிலவரம்

Wednesday, January 27, 2010

பத்துக் கட்டளைகள்!


Join “TEN-India” if you believe in equity and justice irrespective of gender!

Join “TEN-India” to oppose gender war!

பெண்களை உண்மையாக மதிப்பவர்கள் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய பத்துக் கட்டளைகள்

Click for DetailsNo comments:

“செய்வன திருந்த செய்!”

“பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்!!” பதிவுத்தளத்திலிருந்து பதிவுகளை “காப்பி” செய்து தங்களது இணையதளத்தில் “பேஸ்ட்” செய்யும் பதிவர்கள் தங்கள் பதிவுகளில் அந்த பதிவிற்கான “பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்!!” இணையதள இணைப்பை மறக்காமல் கொடுப்பதுதான் சரியான முறை.