சமுதாயம் அப்பாவிகளுக்கு இழைக்கும் அநீதிகள்

Loading...

இந்தியத் திருமணத்தின் தற்போதைய நிலவரம்

Saturday, April 25, 2009

வாழ்க சனநாயகம்!

President Pratibha Patil warns against gender law misuse:
viewtopic.php?f=14&t=3932&start=0&st=0&sk=t&sd=a

New Delhi, Dec. 27, 2008: President Pratibha Patil has cautioned against the misuse of pro-women laws such as IPC Section 498A that deals with dowry harassment and sought better implementation of others to create a gender-just society.

“Instances exist whereby protective legal provisions for the benefit of women have been subjected to distortion and misuse to wreak petty vengeance and to settle scores. Some surveys have concluded that most of the dowry complaints are false and were registered primarily to settle scores. It is unfortunate if laws meant to protect women get abused as instruments of oppression"

No comments:

“செய்வன திருந்த செய்!”

“பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்!!” பதிவுத்தளத்திலிருந்து பதிவுகளை “காப்பி” செய்து தங்களது இணையதளத்தில் “பேஸ்ட்” செய்யும் பதிவர்கள் தங்கள் பதிவுகளில் அந்த பதிவிற்கான “பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்!!” இணையதள இணைப்பை மறக்காமல் கொடுப்பதுதான் சரியான முறை.